Artiklar

För att vi är varelser av en dualistisk värld, vi har en stark tendens till att motsätta oss, jämföra och bedöma det, som vi inte ännu är i kontakt med och som vi därför inte ännu riktigt kan förstå eller acceptera. Det som vi inte har kontakt med kan skrämma oss, eller om vi inte är medvetna om vår rädsla,...

Vi är "i denna värld men inte från denna värld", andliga varelser, som har jordlig erfarenhet. Vår mening är att återvända tillbaka hem, det vill säga till Enheten av det gränslösa Gudomliga Sinnet, vilket händer genom medvetandets evolution.

Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen