NinaKH Ljuspelare ||| Stöd för människohjälpare

KROPP - SINNE - ANDE

Stöd för er, som hjälper människor antingen yrkesmässigt, frivilligt eller som anhörigvårdare, som arbetar från en holistisk kropp-sinne-ande -utgångspunkt, och skulle framför allt vilja ha samröre och stöd baserad på det.

Gruppstöd:

*4 personer/grupp, sammanträde en gång per månad, två timmar åt gången 

*möjlighet att samlas oftare 

*grupperna kan formas av hjälpare eller terapeuter från ett och samma eller olika verksamhetsområden 

*fyra med varandra bekanta eller okända människor kan forma en grupp

Individullt stöd:

*möjlighet också för individuellt stöd i en timmes sessioner

Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen