NinaKH Ljuspelare ||| Stöd för människohjälpare

KROPP - SINNE - ANDE

Stöd för er, som hjälper människor antingen yrkesmässigt, frivilligt eller som anhörigvårdare, som arbetar från en holistisk kropp-sinne-ande -utgångspunkt, och skulle framför allt vilja ha samröre och stöd baserad på det.

Individuellt stöd:

*möjlighet för individuellt stöd i en timmes sessioner

Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen