NinaKH:

"Höga hopp av kärlek ger näring, men förväntningar som får sin kraft från dömandet, kväver vår utväckling. Det är därför jag förväntar mig inget, men önskar alltid kontakt dit, där den inte ännu finns, och sanningens upplivande dit, där kontakten har uppstått."

Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen