NinaKH Valopilari ||| Tukea ihmisten auttajille

KEHO - MIELI - HENKI

Tukea teille, jotka joko ammatiksenne, vapaaehtoistyönä tai omaishoitajina autatte ihmisiä, työskentelette holistisesta keho-mieli-henki - lähtökohdasta ja kaipaatte nimenomaan holistiseen näkökulmaan perustuvaa kanssakäymistä ja vertaistukea.

Ryhmätuki:

*4 henkilöä/ryhmä, kokoontumiset kerran kuussa, kaksi tuntia kerrallaan

*mahdollisuus tapaamisiin myös useammin

*ryhmät voivat muodostua yhden alan tai eri alojen auttajista tai terapeuteista

*neljä keskenään tuntematonta tai tuttua ihmistä voi muodostaa ryhmän

Yksilötuki:

*mahdollisuus myös yksilölliseen tukeen tunnin sessioissa

Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen