Visioner

Det formas ett människohjälparnätverk:

Det formas ett harmoniskt, synergiskt, flexibelt och starkt människohjälparnätverk. Människor från många olika livsområden formar nätverket men vad som är gemensamt för alla är, att de på något vis är med i höjandet av mänsklighetens medvetenhet. Medlemmarna i nätverket stödjer varandra både praktiskt och andligt och medverkar för sin egen del i byggandet av en positiv framtid för os alla.Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen