Visioita

Muodostuu ihmisten auttajien verkosto :

Muodostuu harmoninen, synerginen, joustava mutta voimakas ihmisten auttajien verkosto. Verkostoon kuuluu auttajia monilta eri elämän aloilta, mutta yhteistä kaikille on se, että he osallistuvat jollakin tavalla ihmiskunnan tietoisuuden kohottamiseen. Verkoston jäsenet tukevat toinen toisiaan niin käytännössä kuin henkisestikin ja ovat osaltaan rakentamassa positiivista tulevaisuutta meille kaikille.Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen