# 1 En är alla tillsammans i En

14.01.2016

Vi är "i denna värld men inte från denna värld", andliga varelser, som har jordlig erfarenhet. Vår mening är att återvända tillbaka hem, det vill säga till Enheten av det gränslösa Gudomliga Sinnet, vilket händer genom medvetandets evolution.

Med medvetandets evolution menar jag här det stegvisa växandet tillbaka till "Avbild och Like av Gud", som Han skapade oss till i början. Den är en ändlös process, där vi alltid vid någon punkt stiger kollektivt ett större steg framåt till något alldeles nytt. Pionjärer av vetenskap i fysik pratar om kvantum språng och pionjärer av andlighet, de stora mystikerna och lärarna, pratar om Uppståndelsen. Vi är alla potentiellt kapabla att medverka i detta gemensamma projekt.

Mitt eget motto är: En är alla tillsammans i En. Med detta menar jag, att vi alla är delar av En, antingen medvetna eller omedvetna delar, men trotts allt, delar av En. Medvetet medhoppande till medvetandets evolution är ett stort steg för individen, men ännu större tjänst för hela mänskligheten. Det spelar ingen roll var vi är på vår stig för allra viktigaste är medvetet deltagande, då vi för vår del stärker strömmen av det kollektiva medvetandet. Vi är inte perfekt Enhet utan alla, för Sanningen upplivas inte helt utan alla delar, vilket skulle kunna betyda att, "vi är dömda till perfektion" .

Vi är andliga varelser, som har denna jordliga vehikel eller instrument, det vill säga kropp - emotioner - sinne - enhet. När vi så småningom förstår detta och börjar stegvis verkställa denna förståelse, kan vi inte längre på samma sätt som tidigare identifiera oss med vår kropp, emotioner eller det lägre, rationella sinnet. All skadande av oss själva, andra eller naturen är resultat av de negativa, skadliga föreställningarna, som vi har adopterat i vårt liv eller många liv, som får oss gång på gång att identifiera oss med vår lägre natur och att separera oss från det sanna självet, andra människor eller framför allt från det Allra Högsta Gud. Detta skulle kunna betyda "att den ända synd är, att vi är separerade från den Gudomliga."

Det är därför viktigt för oss att lära harmonisera på individuellt nivå vår kropp - emotioner - sinne - kontakt, så att vi kan bli öppnare för större förståelse och visdom, och vidare vår kropp - sinne - ande - kontakt, så att vi kan bli suveräna själar genom aktivering av vårt högre sinne, och att vårt lilla jordliga själv kan, mera och mera, sammansmälta med det sanna självet. Det är då vi kommer i kontakt med den högre kollektiva verkligheten av Översjälv och vidare Kristus Översjälv och kan på riktigt älska oss själva, andra, naturen och andra livsformer. Vi fastnar inte mera med det kollektiva medvetandets lägre, skadliga, separerande tankeformer eller deras manifestationer. Där dömandet separerar, kärleken förenar. Viktigare än "jag" blir ofrånkomligt "vi". Vi förenar oss harmoniskt med andra människor för att på riktigt samarbeta synergiskt och att skapa en fast bas för mänsklighetens och Högre Medvetandets kontakt och samarbete.

När vi medvetet kliver framåt på vårt medvetandets evolution och stödjer varandra på denna stig, vi kan växa till riktiga kärleksfulla betjänter; "betjänter för alla men slavar av inga."


Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen