# 1 Yksi on kaikki Yhdessä

14.01.2016

Olemme "tässä maailmassa, mutta emme tästä maailmasta", henkisiä olentoja, joilla on maallinen kokemus. Tarkoituksemme on palata kollektiivisesti takaisin kotiin eli Jumalallisen Mielen rajattomaan Ykseyteen, mikä tapahtuu tietoisuutemme evoluution kautta.

Tietoisuutemme evoluutiolla tarkoitan tässä asteittaista kasvamista takaisin "Jumalan Kuvaksi ja Kaltaisuudeksi", joksi Hän meidät alun perin loi. Se on loppumaton prosessi, jossa kuitenkin aina jossakin kohdassa astumme kollektiivisesti suuremman askeleen eteenpäin johonkin aivan uuteen. Tieteen edelläkävijät fysiikassa puhuvat tietoisuuden kvanttihypyistä ja hengellisyyden edelläkävijät, suuret mystikot ja opettajat, Ylösnousemuksesta. Olemme kaikki potentiaalisesti kykeneviä osallistumaan tähän yhteiseen projektiin.

Oma mottoni on: Yksi on kaikki Yhdessä, millä tarkoitan sitä, että olemme kaikki osia Yhdestä, joko tietoisia tai tiedostamattomia osia, mutta yhtä kaikki osia Yhdestä. Tietoisesti mukaan hyppääminen tietoisuutemme evoluutioon on suuri askel yksilölle, mutta vielä suurempi palvelus koko ihmiskunnalle. Ei väliä, missä kohtaa kukin on polullaan, sillä tärkeintä on tietoinen osallistumisemme, jolloin osaltamme voimistamme kollektiivisen tietoisuutemme virtaa. Emme ole täydellinen Ykseys ilman kaikkia, sillä Totuus ei tule täysin elävöitetyksi ilman kaikkia osallisia, mikä voisi antaa viitettä siitä, että ehkä loppujen lopuksi "meidät on tuomittu täydellisyyteen."

Olemme henkisiä olentoja, joilla on tämä maallinen kulkuneuvo tai instrumentti eli keho - tunteet - mieli - kokonaisuus. Kun pikkuhiljaa oivallamme tämän ja alamme askel askeleelta toteuttaa tätä oivallusta, emme voi enää entiseen tapaan samastua kehoomme, tunteisiimme, tai alempaan eli rationaaliseen mieleemme. Kaikenlainen itsemme, toinen toistemme ja luonnon vahingoittaminen on seurausta elämän tai monien elämiemme varrella omaksumistamme negatiivisista, vahingoittavista uskomuksista, jotka saavat meidät kerta toisensa jälkeen samastumaan alempaan luontoomme ja pysymään enemmän tai vähemmän erossa todellisesta itsestämme, toinen toisistamme ja varsinkin Kaikkein Korkeimmasta Jumalasta. Tämä antaa viitettä siitä, että ehkä loppujen lopuksi "ainoa synti on se, kun olemme erossa Jumalallisesta."

Meidän on siis tärkeää oppia harmonisoimaan yksilötasolla keho - tunteet - mieli - yhteyttämme, jotta voisimme tulla vastaanottavaisemmiksi yhä suuremmalle ymmärrykselle ja viisaudelle, sekä edelleen keho - mieli - henki - yhteyttämme, jotta korkeamman mielemme aktivoitumisen kautta meistä tulisi suvereeneja sieluja ja pieni maallinen itsemme sulautuisi enenevässä määrin todellisen itsemme kanssa. Silloin pääsemme Yli-itsen ja edelleen Kristus Yli-itsen korkeamman kollektiivisen todellisuuden yhteyteen ja kykenemme todella rakastamaan itseämme, toinen toisiamme, luontoa sekä kaikkia muita elämänmuotoja. Emme enää kiinnity kollektiivisen tietoisuuden alempiin, vahingoittaviin, erottaviin ajatusmuotoihin ja niiden ilmentymiin. Siinä missä tuomitsevuus erottaa, rakkaus yhdistää. Tärkeämmäksi kuin "minä", tulee väistämättä "me". Liitymme harmonisesti yhteen toisten ihmisten kanssa tehdäksemme todellista synergistä yhteistyötä ja luodaksemme vakaan perustan ihmiskunnan ja Korkeamman Tietoisuuden väliselle yhteydelle ja yhteistyölle.

Kun astumme tietoisesti tietoisuutemme evoluutioon ja tuemme myös toinen toisiamme tällä polulla, meistä voi kasvaa todellisen rakkaudellisen palvelutyön tekijöitä, "kaikkien palvelijoita, mutta ei enää kenenkään tai minkään orjia."


Copyright (c) 2016, 2020 Nina Kristiina Honkanen